Sinikka Salmelan rahasto

Saimme edesmenneeltä lippukunnanjohtajaltamme rahaa rahaston perustamiseen, jotta voimme avustaa leireille sellaisia, joilla ei muutoin ole taloudellisia mahdollisuuksia lähteä leirille

Avustusta voi saada hakija:

 •  joka on Aitopartio ry:n jäsen (Suomen partiolaisten jäsenmaksu maksettu!).
 • jolla ei muutoin olisi mahdollisuutta osallistua leirille.
 • jonka avustuksen myöntämisestä päättävät henkilöt katsovat avustusta tarvitsevan.ss
 • joka on alle 18 -vuotias ja jonka huoltajien rahatilanne katsotaan sellaiseksi, että avustusta tarvitaan. Erityisesti huomioidaan jos:
  1.  Molemmat huoltajat ovat työttömiä
  2. Toinen huoltaja on työtön ja toisella on pieni palkka.
  3. Yksinhuoltaja, jolla pienet tulot.
  4. Toinen huoltajista on kotona hoitamassa huollettavaa /huollettavia ja toisen huoltajan tulot ovat pienet
  5. Huoltajat osoittavat muutoin, ettei hakija voi lähteä leirille ilman avustusta.
  6. Kaikissa edeltävissä kohdissa huomioidaan erityisesti perheet, joissa huollettavia on useita.
 • joka on täyttänyt 18 ja jonka rahallinen tilanne ei salli leirille lähtöä ilman avustusta. Tässä tilanteessa huomioidaan erityisesti:
  1. Hakijan asumisjärjestelyt
  2. Verotettavat tulot (opintotuki, palkka, muu tulo).
  3. Hakija osoittaa muutoin avustuksen tarpeellisuuden.

Avustuksen suuruus:

 • Alle 20 €:n suuruisiin maksuihin avustusta ei myönnetä.
 • Avustusta myönnetään vähintään 5 € ja enintään 50 € yhdestä leiristä.
 • Hakijan maksettavaksi jää kaikissa tapauksissa vähintään 20 €.
 • Sama hakija voi saada avustusta enintään 100 € tästä rahastosta.

Avustuksesta päättäminen:

 • Hallituksen nimeämä henkilö ottaa vastaan anomukset
 • Avustuksesta päättävät vuosikokouksen valitsemat lippukunnanjohtaja ja rahastonhoitaja tai näistä toisen estyessä lippukunnanjohtajan apulainen tai avustusten vastaanottaja, jonka hallitus nimeää.
 • Avustuksen myöntäjät ovat velvollisia esittelemään myönnettävät avustukset lippukunnan hallitukselle joko ennen tai jälkeen avustuksen myöntämisen.
 • Avustusta myöntävät voivat poiketa näistä säännöistä hallituksen luvalla.

Avustusta voi anoa erillisellä anomuskaavakkeella, joka on saatavilla lippukunnan kokoustiloista tai sähköisesti avustusta myöntäviltä henkilöiltä.

 • Sinikka Salmela rahaston asioita käsiteltäessä on kaikilla läsnä olevilla vaitiolovelvollisuus.
 • Henkilö, jonka avustamisesta päätetään, ei voi itse olla läsnä, kun hänen avustuksestaan päätetään.

Avustuksen maksutapa:

 • kun kyseessä on leiri, joka on lippukunnan järjestämä tai maksuliikenne muutoin tapahtuu lippukunnan kautta, avustus vähennetään suoraan lippukunnalle tilitettävästä summasta eli avustuksen hakija ei saa rahaa itselleen.
 • kun kyseessä on muunlainen maksutapa kuin lippukunnan kautta tapahtuva maksuliikenne saa hakija avustuksen omalle tililleen (esim. suoraan Hämeen Partiolaisille tai Suomen Partiolaisille).

Leirin kesto on yli kolme vuorokautta. Tapauskohtaisesti voidaan avustusta myöntää myös päivä- ja yöretkistä (alle kolme vuorokautta).

Tällä hetkellä asiasta voi kysellä tarkemmin lippukunnanjohtajalta Niina Huidalta (kts yhteystiedot Yhteystiedot sivuilta). Hän ottaa myös anomukset vastaan tällä hetkellä.