Partiosanastoa

Partiolaisten kieli saattaa välillä kuulostaa ulkopuolisen korviin vähän heprealta. Oheiseen listaan on koottu yleisimmät Aitopartiossa käytettävät termit ja käsitteet.

Akela = 7–10-vuotiaiden ryhmän (lauman) johtaja, yleensä vähintään 18-vuotias. Jos sinulla on kysyttävää sudenpennun oman ryhmän toiminnasta, kysy ensisijaisesti omalta akelalta, hän osaa vastata parhaiten.

EVP = Ei-vielä-partiolainen, eli kaikki ne, jotka eivät vielä harrasta partiota.

Joukkue = 10–12-vuotiaiden seikkalijaryhmä.

Jäsenmaksu = Suomen Partiolaiset kerää vuosittain partiotoiminnassa mukana olevista henkilöistä maksun, jota kutsutaan partion jäsenmaksuksi. Jäsenmaksun suorittaminen on ehto Suomen Partiolaisten, partiopiirien ja Aitopartion järjestämiin tapahtumiin osallistumiselle. Lisää jäsenmaksusta täällä ja jäseneduista täällä.

Kolo = Tila, jossa ryhmät viikoittain kokoontuvat. Meidän sijaitsee osoitteessa Jenseninkatu 1.

Lauma = 7–10-vuotiaiden sudenpentujen ryhmä.

Lippukunta = Partiolippukunta on partiotoiminnan perusyksikkö, jonka sisään kuuluu erilaisia ryhmiä, esim. sudenpentujen laumat ja seikkailijoiden joukkueet. Lippukunnat ovat usein itsenäisiä yhdistyksiä, useimmat rekisteröityjä. Meidän lippukunta on Aitopartio ry.

Lippukunnanjohtaja/lpkj = Vastaa lippukunnan toiminnasta ja toimii lippukunnan hallituksen puheenjohtajana. Jos mieltä painaa jokin partioon liittyvä, lippukunnanjohtajalta voi tätä kysyä.

Lupauksenanto ja puurojuhla = Lapset ja nuoret sitoutuvat partion arvoihin antamalla partiolupauksen. Lupauksenannossa kaikkien ikäkausien uudet ryhmät antavat partiolupauksen lausumalla sen ääneen. Lisäksi uudet partiolaiset huivitetaan. Lupauksen aikana tervehditään partiotervehdyksellä. Aitopartiossa lupauksenanto ja puurojuhla on koko perheen tapahtuma, joka pidetään joulukuussa.

Partioasu = Virallista partioasua käytetään mm. paraateissa ja muissa juhlallisissa tapahtumissa. Aitopartion nettisivuilla on tarkempi ohjeistus eri ikäkausien asuista. 

Partiohuivi = Partiolaisen paras tunnusmerkki. Jokaisella lippukunnalla on omanlainen huivinsa. Aitopartiossa jaetaan lupauksenantajille huivit ja huivimerkit joulukuun lupauksenannossa.

Partiopiiri = Lippukunnat ympäri Suomen jakaantuvat maantieteellisen sijaintinsa perusteella partiopiireihin. Aitopartio ja muut tamperelaiset lippukunnat kuuluvat Hämeen Partiopiiriin.

Retki/leiri = Retki on partioryhmän, kuten lauman, joukkueen tai lippukunnan tekemä matka jonnekin. Retki voidaan luokitella sen keston mukaan päivä-, yö- tai viikonloppuretkeksi. Retkellä opetellaan tai harjoitellaan usein sellaisia taitoja, jotka eivät ole mahdollisia kolo-illoissa. Vähintään kolme yötä kestävä tapahtuma ei ole määritelmällisesti retki, vaan sitä kutsutaan leiriksi tai vaellukseksi, riippuen siitä pysytäänkö yhdessä paikassa vai ei.

Samoaja = 15–17-vuotias partiolainen.

Samoajaluotsi = Ikäkauden aikuinen, joka vastaa ryhmän toiminnasta, yleensä yli 18-vuotias.

Sampo = 10–12-vuotiaiden ryhmän johtaja, yleensä yli 18-vuotias.

Seikkailija = 10–12-vuotias partiolainen.

Sisupartiolainen = Partiolainen, joka tarvitsee erityistä tukea vamman tai pitkäaikaissairauden tai muun ominaisuuden takia.

Sudenpentu = 7–10-vuotias partiolainen.

Tarpoja = 12–15-vuotias partiolainen.

Tarpojaluotsi = Ikäkauden aikuinen, joka vastaa ryhmän toiminnasta, yleensä yli 18-vuotias.

Vaeltaja = 18–22-vuotias partiolainen.

Velaatta/Aitohirvi = Leiripaikkamme Velaatassa, jossa on järvenrannalla kämppä, huussi ja ruokailukatos. Leiripaikasta ja sen maksuista vastaa Aitolahden partiolaisten vanhempainyhdistys.

Yrjönpäiväjuhla = Partiolaisten Yrjönpäivää vietetään 23.4. ja se perustuu partiolaisten suojeluspyhimyksen Pyhän Yrjänän kuolinpäivään. Aitopartio juhlistaa yleensä Yrjönpäivää yhdessä Hirvi-Veikkojen kanssa Aitolahden Vanhalla kirkolla. Ohjelmassa on mm. merkkien jakoa ja näytelmä.