Doget

 

Doget on samoajaryhmä, jonka jäsenet toimivat johtajina ja suorittavat omaa ohjelmaa.